Euro-Children VZW

Welkom

Wij brengen kinderen uit achtergestelde gebieden binnen Europa in contact met gastgezinnen. Het is de bedoeling hen een deugddoende vakantie te bezorgen. Wij hopen dat de kinderen jaar na jaar kunnen terugkeren bij hetzelfde gezin en proberen op die manier vriendschapsbanden te laten groeien tussen het kind en de kinderen uit het gastgezin. Vaak zien wij die banden zelfs uitgebreid tot de gastfamilie en de familie van hun gastkind.Op die manier geven wij het kind een doel in het leven iets om naar uit te kijken. Het weet dat het de volgende vakantie terug mag komen bij “zijn/haar” familie in België. Op die manier geven wij deze kinderen een steun in hun groei naar volwassenheid.

De selectie van de kinderen is in handen van onze buitenlandse medewerkers. Zij hebben de opdracht om die kinderen te kiezen, die zonder een initiatief als het onze, nooit de kans zouden hebben om buiten hun omgeving te komen en zo een ander deel van Europa te zien.

Dit alles zorgt er ook voor dat verschillende culturen samenkomen en elkaar beter leren begrijpen, wat een bijdrage is tot het tot stand komen van de Europese gedachte.Nieuwsbrief 2020/4 - geen tijdschrift

Beste vrienden,

In normale omstandigheden (oei, wa’s da nu nog) viel in de voorbije week bij zo’n 1500 gezinnen ons tijdschrift in de brievenbus. Maar het is vandaag niet zo. Het zijn geen normale tijden waardoor het voor ons tijdschrift-team ook niet mogelijk was, door de verstrengde Coronamaatregelen, samen te komen in de ruimtes van Kiosk (waar we ook ons kantoortje hebben) om ons 4e tijdschrift van 2020 verzendklaar te maken. Deze opdracht is ook een volle dagtaak van 4 trouwe vrijwilligers die dit huzarenwerkje alle 3 maanden klaren! Op een extra zoomvergadering werd uiteindelijk beslist om deze uitgave uitzonderlijk te vervangen door deze nieuwsbrief die we digitaal verzenden via mail en verspreiden op de webstek en Facebook. Een ‘gezonde’ beslissing.
We sluiten 2020 dan ook af als een uitzonderijk jaar. Niet alleen konden onze kinderen uit Belarus niet overkomen, maar ook alle geplande activiteiten konden, met uitzondering van onze familiedag, - zoals bij vele vereniging - niet doorgaan. Geen paasverkoop, geen deelname aan de avondmarkt bij het Zilvermeer, geen ontmoetingsdag, geen kerstmarkt. Maar… onze quiz deed het wel! Ja hoor, onze quizmaster Kris nam de uitdaging aan om een mini-versie online te plaatsen. Onze bereidwillige webmaster Danny werd ingeschakeld en dit bleek technisch haalbaar. Daan maakte (opnieuw) een gewijzigde (derde versie) van de affiche en op 14 november om 14u was de link voor een week beschikbaar op het net. 19 deelnemers/ploegen deden mee en we hadden zelfs een ex aequo van 3 winnaars. Zij ontvingen naast de begeerde eeuwige roem van ‘winnaar 2020’ elk een waardebon voor een VIP-verwennerij op onze Euro-Children-quiz 2021!! Zo zie je, ook wij moeten creatief zijn.
Nog nooit hebben we met ons team zoveel vergaderd (via Zoom uiteraard), want steeds opnieuw wilden we kort op de bal spelen, afwachten wat kon, wat niet kon… Nog nooit hebben we zoveel uren overlegd, overwogen, herschikt, afgelast… steeds in de hoop van… en dan toch niet.
En toch voelen we ons heel goed met Euro-Children! Want meerdere gezinnen spraken ons reeds aan in deze Coronatijd om info rond onze werking te bekomen én 4 gezinnen hebben al een inschrijvingsformulier ingevuld voor de zomer van 2021 (bovenop 2 gezinnen die zich aanboden net na de afsluiting van ons vorig werkjaar). Door de ontmoetingsbeperkingen kunnen we de huisbezoeken uiteraard niet uitvoeren en moeten we onze kandidaat gastgezinnen (en ook wij) geduld opbrengen om de dossiers af te werken.
Maar niet alleen u en ik - met de berichten over de vaccins die er wereldwijd aankomen - maar ook Euro-Children kijkt uit naar een hoopvolle zomer 2021. Want dan zullen ‘eindelijk’ de 19 kinderen met een jaar uitstel, wel op vakantie kunnen komen in hun gastgezin (er waren in 2020 7 nieuwe gastouders)! En met de fijne start van dit werkjaar, hopen we dat de huidige teller van 6 nieuwe gezinnen 2021 nog wat aangroeit. Wij geloven er in dat dit negatieve jaar ons allen positieve kansen geeft, zoals een kind een vakantie bezorgen in je eigen gezin. Het besef dat geluk eenvoudig gedeeld kan worden.

Aan u allen, lieve Euro-Children-vrienden,

Een Zalige Kersttijd & Eenvoudig Geluk in 2021!!!

Het bestuurUpdate webstek: 12/2020