Euro-Children VZW

Kandidaat

Inschrijving nieuw gastgezin

Het formulier kan uitsluitend worden gebruikt door kandidaat gastgezinnen, die na het vragen van informatie reeds een “code” hebben gekregen van Euro-Children. Indien de code begint met 9999/2019/00? moet u zelf deze 9999 vervangen door het postgetal van uw woonplaats. De reden is dat uw adres niet of onvolledig was vermeld op uw aanvraag voor informatie.

U vervolledigd de drie laatste met 0 (nul) + uw getal, maar zorg ervoor dat er alleen maar 3 cijfers worden gebruikt.

Indien u nog niet over deze code beschikt, vraag het dan door even de klikken op Documentatie.

Lees dit eerst aandachtig:

1 * door het invullen van dit formulier en het te voorzien van het wachtwoord dat vermeld was op de brief die u heeft ontvangen, verbindt u er zich toe de door Euro-Children gestelde voorwaarden te aanvaarden.

2 * u geeft aan Euro-Children de toelating, inlichtingen in te winnen over uw morele en pedagogische mogelijkheden voor de opname van een gastkind. U kan op het formulier zelf aanduiden wie u als referentie wenst te geven. Deze personen kunnen vb. zijn: iemand uit het pastoraal team (liefst naam van parochie vermelden), een geneesheer, directie of leerkrachten van de school, een bevriend gezin dat reeds met Euro-Children samenwerkt. Bij het contacteren van deze personen worden de regels van de privacy volledig gerespecteerd.

3 * nadat het secretariaat uw definitieve aanvraag heeft ontvangen, zal de verantwoordelijke voor de sociale dienst contact met u opnemen voor een afspraak bij u thuis.