Euro-Children VZW

Re-invitatie - heruitnodiging

Lieve gastouders, u mocht van ons een nieuw bericht met de heruitnodiging (re-invitation) ontvangen voor de komende zomer. Het is immers het doel van Euro-Children om tussen onze gastgezinnen hier en de gastkinderen en hun familie aan de andere kant van Europa, langdurig samen te brengen. Wij hopen dan ook dat jullie deze band sterk kunnen opbouwen.

Vanaf begin november worden de data voor de volgende vakantieperiode op deze website gepubliceerd. Ook in de sub map "planning" staan de nieuwe data vermeld. U zal bemerken dat wij de vaste periode hebben teruggebracht van 4 naar 3 weken. Hiermee hopen we een grotere doelgroep gastgezinnen te bereiken, daar we weten dat het vrijmaken van die tijd voor jonge gezinnen waar ouders samen uit werken gaan, niet zo eenvoudig is. Wil je toch dat jouw gastkind langer/korter of op een ander tijdstip in de zomervakantie komt, dan bekijken we samen de mogelijkheden en wat onze tussenkomst (max. de kostprijs van een groepsticket) kan zijn bij deze individuele komst. Uiteraard kan dit enkel gebeuren voor oudere kinderen die vooreerst via onze VZW op vakantie kwamen.

Indien men tevreden was over de voorbije vakantie en voorziet dat het gastkind zeker kan terugkomen, vragen we om niet te lang wachten om deze administratie af te werken. Voor het secretariaat van Euro-Children is de periode van oktober tot januari steeds zeer rustig. En, de familie van het gastkind is zeker tevreden en gerust, wanneer de her uitnodiging (re invitatie) vroeg wordt ontvangen! De uiterste datum is steeds 1 mei.

Indien u niet tevreden was over de vorige vakantie en u wenst het kind niet meer uit te nodigen, kan u ons helpen door toch het formulier in te vullen en in vak E. de reden op te geven.

Ieder jaar wordt er voor sommige kinderen die niet meer worden uitgenodigd gevraagd een andere familie te zoeken. Het is dan beter dat wij weten waarom het kind niet meer werd uitgenodigd en of een nieuwe gastfamilie wel aan de orde is.

Voor het invullen van het formulier voor re invitatie, klik hiernaast op re invitatieUiteraard kan u, meer dan één gastkind uitnodigen. Dit kunnen broers en zussen zijn van uw huidig gastkind of een ander kindje. We hoeven jou niet te vertellen dat u deze kinderen hiermee heel gelukkig maakt. Wil, om praktische redenen, dan voor elk kind een afzonderlijk formulier in vullen en verzenden. Dank voor de moeite !

Nog vragen? U kunt ook steeds een berichtje zenden naar: info@euro-children.be, of bel ons op +32 495 67 82 37.